Thailand's National Children Day 2014

บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ที่โรงเรียนบ้านหนองแค อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด ได้มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ และได้นำอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงของขวัญไปร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

129 Likes
PSBTISFMIAPMOTHtoplogo_03