Fire Drill Training 2014

บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด กำหนดให้มีกิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2557 เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้ ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี

52 Likes
PSBTISFMIAPMOTHtoplogo_03